Een uniek initiatief om weer even stil te staan bij verdwenen erfgoed & historische hoogtepunten

Onlangs is in de gemeente Schijndel in Noord-Brabant een tot dan toe uniek project gerealiseerd, gericht op de vele historische gebouwen die inmiddels zijn verdwenen en waarvan de exacte historie in de beleving van veel inwoners al grotendeels vervaagd is. Wij wilden daar iets van terughalen. Daarom is het idee ontstaan om ‘attentiestenen’ samen te stellen, die de inwoners erop attent maken dat op een bepaalde plaats een markant gebouw heeft gestaan, dat historisch gezien een prominente plaats innam in het dorp.

De bruine/zwarte chique stenen met een afmeting van 50x50cm liggen verzonken in de bestrating en nodigen uit om er even bij stil te staan. Ze zijn afgewerkt met een waterdichte, UV-bestendige anti-graffity en anti-slip laag. Als koptekst wordt de naam van het pand gegeven met passende jaartallen, vervolgens een fraaie oude foto en zes tekstregels met de belangrijkste historische informatie, vergelijkbaar met de bekende ANWB-gevelbordjes die men in den lande overal kan lezen. Het voordeel van dit initiatief is dat de stenen niemand in de weg ‘staan’. 

Het idee van deze attentiestenen komt van architect Steven Woudstra uit Schijndel en werd destijds eenmalig financieel ondersteund door SOS700, [Stichting Ondernemers Schijndel] opgericht bij het 700-jarig bestaan van Schijndel in 2009. Aan de attentiestenen in Schijndel is inmiddels een website gekoppeld; www.historisch-schijndel.nl ,waarop uitgebreidere historische informatie wordt gegeven over de betreffende panden. De website kan voortdurend worden aangevuld. Tegen een ontwerpvergoeding kunt ook u beschikken over een dergelijke website, nadat u de attentiestenen heeft gelegd. Voor de historische teksten in Schijndel is een beroep gedaan op leden van de historische werkgroep van de plaatselijke Heemkundekring. De gehele vormgeving is in handen geweest van Woudstra architecten en het bedrijf CreativeCreation. De gemeente Schijndel heeft de attentiestenen geschonken gekregen door SOS700. Er liggen inmiddels 25 stenen in het dorp.

Wij hebben sindsdien liefst 10 andere gemeentes enthousiast gemaakt voor dit initiatief, waaronder Eindhoven, Leusden, Winterswijk (Ovl), Hengelo (Gld), America (L) en Het Bildt (Frl). Zelfs in België liggen inmiddels de eerste attentiestenen. In Aarschot en Kortenaken koos het gemeentebestuur ervoor middels deze stenen het einde van WOI in 2018 te herdenken. Dit jaar hebben we het aantal van 150 attentiestenen behaald. Op dit moment zijn de gemeenten Utrecht, Meierijstad (N-B), Ruurlo (Gld) en Hilvarenbeek (N-B) doende met nieuwe voorbereidingen.

Op deze manier proberen we samen met de Heemkundekring en de daarmee verbonden historisch denkende instellingen de geschiedenis van het dorp zo dicht mogelijk bij het Schijndelse publiek te brengen. De reacties van het (winkelende) publiek zijn enorm positief; er wordt letterlijk veel bij stilgestaan en met elkaar over doorgepraat.

Mocht ook u zich geïnspireerd voelen om in uw eigen gemeenschap iets te doen met het aangeboden initiatief, wellicht ook gebruik makend van een landelijk sponsor zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds of een bij u in de buurt, zoals een ‘Rotaryclub’, winkeliersvereniging of de gemeente, dan kunt u voor nadere informatie gerust contact opnemen met ons.  Wij kunnen deze stenen voor u samenstellen en produceren; het voorwerk is immers al gedaan, waardoor u tegen een ontwerpvergoeding ook deze mooie attentiestenen in uw gemeente kunt neerleggen. Ook de (optionele) website www.historisch-‘naamgemeente’.nl  is via ons over te nemen voor uw eigen vereniging / instelling.